Ochrana osobních údajů & GDPR

Odesláním vyplněného kontaktního formuláře udáváte souhlasspolečnosti VisionXlab …, se sídlem XX …, IČ: XX …, zapsané ve veřejnémrejstříku vedeném u XX soudu v …, oddíl …, vložka … (dále jen „Správce“), abyve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraněfyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybutěchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobníchúdajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- e-mail
- telefonní číslo

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat nazákladě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem: - zasíláníobchodního sdělení společnosti VisionXLab; - pro účely plnění smlouvy; - pro účelyzlepšování služeb; - pro účely vyhodnocování a výzkumu.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let. S výšeuvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajůje dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailunebo dopisu na kontaktní údaje společnosti VisionXlab.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údajevšak pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- Agentura VisionXLab;
‍- Případně dalšíposkytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však vsoučasné době společnost nevyužívá.  

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - na přenositelnost údajů, - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. Pokud máte nějaké otázky nebo požadavky týkající se ochrany vašich osobních údajů, můžete se obrátit na nás na kontaktní údaje uvedené výše.